In mei 2010 hebben we feestelijk het 100-jarig jubileum van Park De Kieviet, het 90-jarig jubileum van Kievietsduin en het 10-jarig bestaan van onze bewonersvereniging gevierd. Bij die gelegenheid is een boekje verschenen waarin de architectuur van Park De Kieviet en Kievietsduin centraal staat.
 

Park de Kieviet, een park om in te wonen

 

Het oorspronkelijke plan uit het begin van de vorige eeuw voor De Kieviet speelde in op de ‘moderne’ gedachte van de tuinstad. Een woonwijk buiten de drukke en vooral vuile stad, waar ruimte, rust en gezonde lucht te vinden waren.

 

Inspirator van het plan, Johan Mutters gebruikte de aanwezige natuurlijke omgeving optimaal en stelde de vijverpartij centraal. Hij ontwierp gebogen lanen, creëerde pleintjes en plantsoenen van diverse vormen en legde zo een park aan, waarbinnen de bebouwing kon groeien in grote diversiteit.

Toen in de eerste jaren van de twintigste eeuw het ideaal van een gezond bestaan en frisse lucht op de agenda verscheen, was dit precies wat men verlangde: een park waarin veilig en rustig gewoond kon worden.

 

Mutters besteedde veel aandacht aan de vormgeving van de brugleuningen, balustrades en terrassen met gemetselde zitbanken. Was de wandelaar uitgekeken op de eenden in de vijver, dan kon hij zijn weg vervolgen over een van de vele betegelde wandelpaden langs de lommerrijke lanen en uitrusten op de bankjes van het rosarium , onder de pergola met bloeiende rozen. Later, in 1937, is hier op initiatief van de buurtbewoners het monument ter nagedachtenis aan koningin Emma verrezen. Prof. O.L. Wenckebach hakte het beeld uit kalksteen.

 

Dat er geen winkels in de buurt waren, kon niemand echt deren. Leveranciers kwamen immers aan de deur, met paard en wagen of met de (bak)fiets. Aan de cruciale verbinding met Den Haag was wel gedacht, zo blijkt uit een oude advertentie: vanaf 1923 was er de gele tram.

Om het park te laten leven waren er meer voorzieningen nodig. Mutters ontwierp in 1922 de Kievietschool met zijn rieten dak en karakteristieke torentje. In de eerste jaren was er een theetuin gevestigd in het vroegere entree gebouw van het landgoed Groot Haesebroek. De theetuin verhuisde na de nieuwbouw naar de overkant waar, na een veelbewogen geschiedenis van bouw, brand, her- en verbouw het huidig onderkomen van Auberge de Kieviet staat.

Ook de Kievietkerk ontworpen voor de Nederlands Hervormde gemeente (nu PKN), functioneert nog steeds.

 

In 2010 was het honderd jaar geleden dat met de aanleg van het stratenplan van Park de Kieviet in Wassenaar werd begonnen. De ontwikkeling van Park de Kieviet en Kievietsduin is daarna zeer voorspoedig verlopen. Recent heeft het de status van beschermd dorpsgezicht gekregen.

 

Uit: “Een Eeuw Park de Kieviet”, uitgave van de Bewonersvereniging De Kieviet/2010

 

 

Google Presentation