News‎ > ‎

Nieuwsupdate buurtveiligheid van Gloseco

Geplaatst 12 dec. 2013 11:10 door Edward Verschoor
Er zijn in 2013 tot op heden in Wassenaar 108 inbraken geweest waarvan 36 pogingen en 72 geslaagde pogingen, de meeste inbraken vonden plaats in Wassenaar Zuid en de buurt rond de Araweg.
 
In onze wijk zijn in 2013 tot op heden, twee inbraken geweest, beiden geen cliënt van Gloseco, één poging bij een cliënt en bij iemand die geen cliënt is, tezamen met Rijksdorp is onze wijk op dit moment de veiligste in Wassenaar.
 
Gloseco heeft in geheel Wassenaar tot op heden in 2013, twee inbraken bij cliënten gehad, beide malen is er niks ontvreemd dit mede door de zeer snelle respons. In geheel Wassenaar zijn er in 2013 zijn er vier pogingen tot inbraak gemeld.
 
Er zijn vele auto’s gestolen vooral in Wassenaar Zuid en in de buurt rond de Araweg, de precieze aantallen hiervan zijn onbekend. De voorkeur ging naar het merk Lexus.
 
De wijze van inbraak was toch veelal via de eerste verdieping en via het ingooien van een ruit met een baksteen, de meeste inbraken werden gepleegd in de late middag en vroege avond.
 
De samenwerking met de politie Wassenaar is zeer goed verlopen in 2013, dit mede door ondertekening van een convenant waardoor er een snelle en effectieve uitwisseling van informatie plaatsvond.
 
Zoals u weet houdt Gloseco naast de surveillance ook meermaals per dag  statische controles, dit houdt in dat hun voertuig regelmatig een half uur of langer op een locatie in uw wijk geparkeerd staat om de omgeving van onze cliënten zeer goed te kunnen observeren. Deze preventieve observaties zijn gericht op het herkennen en analyseren van afwijkende omstandigheden of gedragingen in uw omgeving om zo reeds in een vroeg stadium criminele activiteiten te onderkennen en daar vervolgens actie op te ondernemen. Deze manier heeft al succes opgeleverd in onze wijk: drie personen die door tuinen liepen zijn gesnapt, helaas zijn zij niet gepakt, zelfs na onmiddellijke hulp van politie Wassenaar. Ook merkt Gloseco dat deze manier van surveillance veel positieve reacties van buurtbewoners oplevert die dit een prettig en veilig gevoel geeft.
 
Ook het gebruik van de warmtebeeld kijker is zeer positief, ze kunnen bij afwezigheid van een cliënt zeer snel en nauwkeurig vaststellen of er iemand rondom het huis is of net is geweest, ook hierop zijn zeer veel positieve reacties ontvangen.
 
Naar aanleiding van de statistieken van inbraak, en door de vele positieve reacties van cliënten, denkt Gloseco dat het plan van aanpak in de praktijk zeer goed functioneert en zien dan ook geen reden om dit te veranderen.
Comments