News‎ > ‎

Voorontwerp-paraplubestemmingsplan ”Cultureel erfgoed, panden en objecten en archeologie”

Geplaatst 21 feb. 2014 09:27 door Edward Verschoor

Het voorontwerp biedt bescherming aan ongeveer 500 geselecteerde panden en/of objecten met hoge cultuurhistorische waarde die (nog) geen rijksmonument of gemeentemonument zijn. Enkele jaren geleden heeft de gemeente In het kader van het Gemeentelijk Inventarisatie Project de zo genaamde GIP-lijst opgesteld. Daar stonden toen circa 900 panden en objecten op. Die GIP lijst heeft de redactie van het jubileumboekje, dat in 2010  is vervaardigd en uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze buurtvereniging, gehanteerd als criterium voor het opnemen van foto”s van woonhuizen in Park de Kieviet en Kievietsduin.

Inmiddels hebben alle eigenaren van de tot ca. 500 objecten gereduceerde lijst een brief van de gemeente ontvangen met de mededeling dat hun huis is geselecteerd vanwege de cultuurhistorische waarde. Dat betekent dus ook dat er een aantal panden, die wel met een foto in ons boekje staan, nu niet meer op de lijst staan en dus ook geen speciale bescherming genieten.

Voor belangstellenden liggen de stukken t/m 25 maart ter visie in het Klant Contact Centrum van het Gemeentekantoor. U kunt ook de website raadplegen: www.wassenaar.nl via plannen en projecten klikt u door naar bestemmingsplannen. Op woensdag 26 februari is er van 19.00-21.00 uur  een inloop bijeenkomst in Raadhuis De Paauw. Zie ook de publicaties in De Wassenaarde Krant van   11 en 18 februari jl.

Comments